Agar Kau Mengerti

C     Am     Dm    G
Aku tak pernah bisa
C     Am     Dm    G
Tuk kau beri dunia
C     Am     Dm    G
Aku tak pernah bisa
C     Am     Dm    G
Tuk kau beri stumpuk kata cinta

F                         Em   Am
Yang aku ingin hanya pengertianmu
F                         Em   Am
Tuk sedikit saja pahami maksudku
F                         Em   Am
Yang aku ingin hanyalah agar kau mau
Dm        G
Sekedar…mengerti aku

C     Am     Dm    G
Aku tak pernah minta
C     Am     Dm    G
Untuk semua waktumu
C     Am     Dm    G
Aku tak pernah minta
C     Am     Dm    G
Kau beri smua yang engkau punya